sastav na temu Kako dostojanstveni radni uslovi mogu učiniti život boljim Kako dostojanstveni radni uslovi mogu učiniti život boljim

Jednom sam čuo rečenicu“ Rad je stvorio čovjeka“. Slažem se i smatram da je rad pokretačka snaga sveukupnog društva.

Mi smo još uvijek učenici, ali ipak i mi svojim radom doprinosimo da sjutra budemo korisni članovi naše zajednice. Svako od nas ima različita interesovanja i nada se da će, kad za to dođe vrijeme, raditi posao koji voli i koji će samim tim najkvalitetnije obavljati. Mnogi ljudi danas jedva preživljavaju, nemaju zaposlenje ili rade u veoma lošim uslovima. To za posljedice ima loše psihofizičko zdravlje tih ljudi. Kada bi imali dostojanstvene radne uslove ljudi bi se osjećali mnogo bolje i imali bi dovoljno samopoštovanja, što bi prenosili i na druge, a rezultati rada bi bili mnogo bolji.

Ovaj problem je veoma značajan, kako za pojedinca, tako i za sveukupno društvo.

Kako dostojanstveni radni uslovi mogu učiniti život boljim
5 (100%) 1 vote