sastav na temu lako je osuditi, a teško razumeti čovekaLako je osuditi, a teško razumeti čoveka

Đordano Bruno je posljednji put pogledao u zvezde i nije proklinjao najlepšu od njih, Sunce, što život svoj dade i završi u vatri zbog misli ideje i tvrdnje da Zemlja nije ravna ploča već da je okrugla, da nije središte već da se okreće oko Sunca.

Od najranijih vremena ljudi, od zapisa na pećinskim zidovima ljudi su imali predrasude, ljudi su osuđivali stvari koje nisu mogli razumeti. Osuđivali su ljude zbog misli, zbog nacionalnosti, veroispovesti, izgleda, boje kože, visine, težine.. Na sve moguće načine ljudi se dele, osuđuju jedni druge. Zašto je to tako? Jer je lakše, lakše je odbaciti ismejati, izgrugati sve ono što se ne poklapa sa većinom ili sa mišljenjem struktura koje odlučuju šta većina mora da misli.

Empatija ili saosjećanje, poznavanje psihologija, moral i poštenje sve su to odlike koje moraju krasiti ljude koji razumeju druge, a naći sve to u velikom broju ljudi je jednako lako kao i naći iglu u plastu sena.

Lako je osuditi, a teško razumeti čoveka
4.38 (87.5%) 8 votes