Tema za ovaj sastav je Pričao mi je deda ili Pričao mi deka kako vam je milije. Ova tema se najčešće zadaje u 5 razredu osnovne škole, ali naravno ima i izuzetaka kada se radi u nižim ili višim razredima. Uglavnom ovaj rad će idealno da posluži ne bi li vam dao inspiraciju ili da vidite kako otprilike napisati ovakav sastav. Šta vi mislite koju bi ocjenu dobio ovaj naš rad?

Pričao mi je deka
sastav tema pričao mi deda

Pored sastava o tome šta je pričao deda imate i sastav Pričala mi je baka pored ovih imate još mnogo lijepih sastava i pismenih radova za OŠ i za SŠ. Mi se trudimo da vam pomognemo sa temama o kojima ne znate šta bi pisali. Ako imate problema sa nekim temama i uopšte pisanjem pismenih vježbi nadamo se da ćete ih uz naš sajt lako prevazići.

Pričao mi je deda sastav za 5 razred
5 (100%) 2 votes