sastav vuk na ovcu svoje pravo ima ka tirjanin na slaba covjekaU cijelom životinjskom carstvu vlada zakon jačeg. Od razvitka čovjeka iz pećine opstajali su samo oni najjači i najsnažniji.

Ljudski rod se razvijao. Vremenom su se ustanovila neka moralna načela koja su vremenom prerasla u zakonike i pravo kojim su organizovane ljudske zajednice, a kasnije i države. Vuk na svoju ovcu pravo ima ka tirjanin na slaba covjeka, turska država zbog svoje jačine, potlačila je naše narode, uzimala harač, danak i krvi i uništila ono najbitnije, uzela slobodu ljudima, nametnula zvjerske zakone i cijela misoa vodilja Petra Petrovića Njegoša kao i Gorskog vijenca ogleda se u nastavku stihova “al tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga ka poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetija.” Borba za slobodu, za prave ljudske vrijednosti i prije bilo kakvih zakona i prava bila je obaveza svakog čovjeka. Ne dozvoliti da tirani tiranijom vladaju, obezbijediti i silom slobodu, moralno je pravo. Vladika Danilo ovim monologom pokreće konačnu odluku za borbu protiv poturica.
Mlado žito, navijaj klasove,
pređe roka došla ti je žnjetva.
Divne žertve vidim na gomile
pred oltarom crkve i plemena;
čujem lelek đe gore prolama.
Treba služit česti i imenu.
neka bude borba neprestana,
neka bude što biti ne može –
nek ad proždre, pokosi satana!
Na groblju će iznići cvijeće
za daleko neko pokoljenje.
Cijeli Gorski vijenac predstavlja borbu Vladike Danila sa samim sobom, sa stradanjima koja su izvjesna u borbi sa poturicama. Koja je cijena koju moraju platiti za slobodu? Ni lelek koji se gorama prolama, ni groblja koja će kao trava poslije kiše izniknuti nisu prevelika žrtva za bolje sutra i slobodu srpskog roda.

Vuk na svoju ovcu pravo ima ka tirjanin na slaba covjeka
5 (100%) 3 votes